Polski Przemysł Futrzarski

Drudzy w Europie, trzeci na świecie - jesteśmy dumą polskiego rolnictwa.

Europa Dania 1.533 17.000.000 2.000 0 50.000 8.583.492 Fox farming is banned in Denmark from 2023. Chorwacja 0 0 0 0 0 476.183 Estonia 40 35.000 15.000 0 6.500 246.314 Bułgaria 2 100.000 0 0 0 1.810.550 Hiszpania 54 750.000 0 0 0 9.210.301 Włochy 20 180.000 0 0 0 303.732.870 Francja 9 100.000 0 0 0 76.015.679 Norwegia 200 590.000 90.000 0 0 189.529 Niemcy 3 100.000 0 0 1.500 45.287.114 Irlandia 3 110.000 0 0 0 21.488 Finlandia 914 1.876.000 2.530.000 152.000 0 1.996.976 Szwecja 80 900.000 0 0 0 2.978.482 Zjednoczone Królestwo 0 0 0 0 0 26.509.975 Fur farming was banned on grounds of the “protection of public morality” in December 2003. The 13 fur farms in business in the UK at the time of the ban were compensated by the state. Portugalia 0 0 0 0 0 279.652 Grecja 98 1.600.000 0 0 0 98.908.552 Litwa 131 1.850.000 1.500 0 6.00 1.084.592 Słowenia 0 0 0 0 0 2.896.523 A ban on farming and hunting animals for their skins entered into force 1 January 2015. Only a few chinchilla farms existed in Slovenia at the time. Serbia 52 0 0 0 20.000 68.680 Rumunia 153 200.000 0 0 12.000 560.988 Austria 0 0 0 0 0 7.362.279 Fur farming has been banned in Austria since 2004. There was one farm in business at the time of the ban. Słowacja 1 4.000 0 0 0 2.825.574 Węgry 213 0 0 0 19.000 1.350.000 Szwajcaria 0 0 0 0 0 7.313.071 Belgia 17 150.000 0 0 0 7.921.498 Polska 1.144 8.000.000 50.000 8.000 70.000 2.433.699 Łotwa 8 605.000 5.000 0 3.000 248.221 Islandia 30 170.00 0 0 0 56.321 Czechy 10 20.000 500 0 0 3.582.247

O przemyśle

Hodowle zwierząt na futra to dochodowa, prestiżowa i prężnie rozwijająca się gałąź rolnictwa w wielu krajach Unii Europejskiej.

Zamieszczona poniżej interaktywna mapa obrazuje skalę przemysłu futrzarskiego w Europie. Przedstawiono na niej szacunkową wartość eksportu, ilość ferm, przeważający gatunek zwierząt hodowanych w danym kraju, oraz ich przybliżoną ilość. Dane dotyczą wybranych państw, w których przemysł futrzarski odgrywa istotną rolę w gospodarce krajowej.

Porównianie procesu biodegradacji naturalnego
i sztucznego futra

Naukowcy z Belgi zbadali proces biodegradacji futer naturalnych i sztucznych. Testy zostały zlecone przez International Fur Federation i Fur Europe. Na czym polegał eksperyment i jakie płyną z niego wnioski?

Organic Waste Systems w Gandawie to wiodąca na świecie firma, zajmującą się biodegradowalnością i kompostowalnością różnych rodzajów materiałów. Naukowcy przebadali 5 próbek – farbowane futro z lisów, niefarbowane futro z lisów, farbowane futro z norek, niefarbowane futro z norek i sztuczne futro. Każda z nich została umieszczona w reaktorze zawierającym bakterie. Reaktory umieszczono w ciepłym miejscu i pozostawiono do fermentacji.

Ta metoda symuluje i przyspiesza proces biodegradacji, który odbywa się na składowiskach. Każdego tygodnia z reaktorów usuwano fragment badanego przedmiotu, aby ocenić stopień rozkładu. W ten sposób naukowcy z Gandawy monitorowali zachodzące reakcje i produkcję biogazu czyli zjawisko biodegradacji.

Testy trwały przeszło 4 tygodnie co odpowiada biodegradacji na wysypisku, która zajęłaby od 4 do 40 lat. Bakterie były w stanie skonsumować naturalne futro i wytworzyć z niego biogaz. Oznacza to, że zachodzi proces biodegradacji. W sztucznym futrze bakteria nie wytworzyły biogazu – nie uległo rozkładowi, pojawiły się jedynie przebarwienia.

Testy pokazały również częściowy rozkład naturalnego futra w okresie 30 dni, podczas gdy sztuczne futro w ogóle się nie rozpadło.

Sztuczne futro nie wykazywało oznak biodegradacji co odzwierciedla jego syntetyczny skład.

W okresie testowym futro naturalne ulega szybkiej biodegradacji z prędkością podobną do materii organicznej, takiej jak liść dębu lub wierzby.

Pełen raport